تمدید روادید

_

تمدید روادید

_

رویداد گردشگری

تمدید روادید (Visa Extension) ممکن است برای دارندگان مجوز تحصیل و مجوز کار که روادیدِ منقضی شده دارند، کاربرد داشته باشد. دارندگانِ مجوز تحصیل یا اجازه ی کار این امکان را دارند که تا تاریخ ذکر شده در کانادا بمانند. با این حال، روادید جدید سفر در داخل و خارج از کانادا را تسهیل می کند.

 

روادید بازدیدکننده (Visitor Visa) به همراهِ وضعیت اقامت موقت به شما اجازه می‌دهد که به طور قانونی برای بازدید، کار یا تحصیل برای یک دوره زمانی مشخصدر کانادا بمانید. همچنین ممکن است از شما خواسته شود که از شرایط و ضوابط مشخص شده بر اساس روادید خود و هدف اقامت خود پیروی کنید.

 

زمانی که می خواهید شرایط اقامت خود را تغییر دهید یا روادید خود را تمدید کنید، باید درخواست تمدید خود را ارائه دهید. تمدید روادید یکی از رایج ترین انواع باقی ماندن در کانادا است.

 

چه کسانی واجد شرایط تمدید روادید (Visa Extension) هستند؟

اقدام برای تمدید روادید تنها از داخل خاک این کشور امکان پذیر است. برای واجد شرایط شدن برای تمدید روادید بایستی:

 

  • به عنوان یک بازدید کننده در کانادا حضور داشته باشید.
  • به عنوانِ دارنده ی مجوز تحصیلی در کانادا حضور داشته باشید.
  • به عنوانِ دارنده ی مجوز کار در کانادا حضور داشته باشید.

 

تمدید روادید می تواند فقط توسط افرادی که هنوز دارای وضعیت قانونی معتبر در کشور هستند، انجام شود.

 

چه الزاماتی برای تمدید روادید های مختلف وجود دارد؟

شرایط تمدید به نوع روادید شما بستگی دارد.

 

تمدید روادید برای بازدیدکنندگان: روادید بازدید کننده به افراد غیر شهروند اجازه می دهد هر دفعه تا به مدت ۶ ماه در کانادا بمانند. این روادید می تواند یکبار ورود (Single Entry) و یا چندبار ورود (Multiple Entry) باشد. با این حال، در پایان ۶ ماه، وضعیت حقوقی شما منقضی می شود، و شما باید کشور را ترک کنید، مگر اینکه حداقل ۳۰ روز قبل از انقضای روادید فعلی خود برای تمدیدِ آن درخواست دهید.

 

اگر روادید فعلی شما در حین رسیدگی به درخواست شما منقضی شود، اجازه اقامت در کانادا را خواهید داشت.

 

تمدید ویزا برای دارندگان مجوز تحصیل: مجوز تحصیل به دانشجویان بین المللی اجازه می دهد تا بر اساس برنامه ی تحصیلی خود و سایر عوامل برای مدتی در کانادا بمانند.

 

مجوز تحصیل شما شرایط کار، مدت اقامت، محدودیت های دوره تحصیلی و غیره را مشخص می کند. اگر می خواهید مجوز تحصیل خود را تمدید کنید، باید به اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) رجوع کنید.

 

شما بایستی حداقل ۳۰ روز قبل از انقضای مجوز فعلی خود درخواست دهید. اگر موفق به انجام این کار نشدید، ۹۰ روز فرصت دارید تا برای بازسازی مجوز (Restoration Permit) اقدام کنید. همچنین اگر قصد تغییر دوره، موسسه یا شرایط مجوز تحصیل خود را دارید نیز بایستی برای تمدید درخواست دهید.

 

تمدید روادید برای دارندگان مجوز کار: کانادا تعداد زیادی مجوز کار را ارائه می دهد که فرآیند درخواست خاص خود را دارند. با این حال، اگر می خواهید برای تمدید درخواست دهید یا هر شرایطی را در مجوز کار خود تغییر دهید، باید این کار را قبل از انقضای مجوز فعلی خود انجام دهید.

 

شما باید ۳۰ روز قبل از تاریخ انقضای مجوز کار خود برای تمدید درخواست دهید. شما نمی توانید اجازه ی کار خود را بیش از مدت اعتبار گذرنامه ی خود تمدید کنید.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد