ورود سریع

_

ورود سریع (Express Entry)

_

برنامه ی ورود سریع (Express Entry) چیست؟

سامانه ی ورود سریع کانادا (Express Entry) یک فرآیند انتخابی است که توسط اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) برای انتخاب مهاجرانِ متخصص جهتِ دریافتِ اقامت دائم کانادا استفاده می شود. برای ورود به استخرِ متقاضیان، داوطلبان واجد شرایط باید برای یکی از برنامه های مهاجرتی زیر، شرایطِ ورود سریع (Express Entry) کانادا را داشته باشند.

_

برنامه ی ورود سریع (Express Entry) شامل سه برنامه ی مهاجرتی کانادا می شود

_

برنامه ی تجربه ی کانادایی (CES)

_

از سال ۲۰۰۸ میلادی، برنامه ی تجربه ی کانادایی (CEC) مسیر قابل توجهی را برای آن دسته از داوطلبانی ارائه کرده است که در کانادا کار می کنند و مایل به دریافت اقامت دائم هستند. برنامه ی تجربه ی کانادایی (CES) یکی از سه برنامه مهاجرت کارگران متخصص کانادا است که توسط سامانه ی فدرال ورود سریع (Express En...

بیشتر بخوانید...

متقاضیانِ نیروی کار متخصص فدرال (FSWP)

_

 اقدام از طریقِ نیروی کار متخصص (FSWP)، که اقامت دائم کانادا را به واجد شرایط ارائه می دهد، به چندین دسته تقسیم می شود. در مجموع بیش از ۶۵ برنامه ی مهاجرتی فدرال و استانی در کانادا وجود دارد.

بیشتر بخوانید...

برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP)

_

از سالِ ۲۰۱۳، برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP) مسیری مهاجرتی بوده است که به افرادی با استعدادهایی در مقیاسِ جهانی، مشاغلِ تخصصی را پیشنهاد کرده است. برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP) یکی از برنامه هایی است که توسط سامانه ی فدرال ورود سریع (Express Entry) مدیریت می شود. این برنامه...

بیشتر بخوانید...

برخی از برنامه‌های نامزد استانی (PNP) بخشی از سامانه ی ورود سریع (Express Entry) محسوب می شوند. اگر نامزدی استانی دریافت کنید، می‌توانید تأییدیه ی مربوطه را در زمانِ ارسال لحاظ کنید.

_

طریقه ی امتیاز دهی در سامانه ی ورود سریع (Express Entry)

_

سامانه ی جامعِ رتبه بندی (CRS) امتیاز شما را بر اساس اطلاعات که از شما دریافت می کند، بررسی می کند، از جمله:

  • مهارت ها
  • تحصیلات
  • توانایی زبانی (انگلیسی یا فرانسوی)
  • تجربه ی کاری
  • و عوامل دیگر

شما می توانید امتیازات خود را با موارد زیر افزایش دهید:

  • مدارک، دیپلم یا گواهی های کانادایی
  • یک پیشنهاد کاری معتبر
  • نامزدی از یک استان یا منطقه

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد