_

پیوند با ما

_

پیوند با ما

لطفا پرسش های خود را با ما در میان بگذارید.

"*" indicates required fields

نام*
نام خانوادگی*

دفترِ مرکزی (ونکوور)

شهر ونکوور شمالی، استان بریتیش کلمبیا، کانادا.
کد پستی: V7P 0A9

رایانامه: Info@simurgh.ca

866-2003 (236) 1+ 

دفتر تهران

تهران، خیابان مطهری، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی،
پلاک چهار طبقه دوم
کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۶۳۱۳

رایانامه: Info@simurgh.ca

56-571 (887) 98+

 دفتر مازندران

شهر ساری، بلوار خزر، طبرستان، خیابان گل و بلبل (کوچه دریای ۶)
طبقه ی فوقانی موسسه فرهنگی هنری چند منظوره ی نیل.
کد پستی: ۴۸۱۶۸۱۳۴۶۴

رایانامه: Nokhbegan@simurgh.ca

787-8011 (911) 98+

 دفتر کرمان

شهر کرمان، خیابان خواجو، بینِ کوچه ی ۲۴ و ۲۶
طبقه‌ ی فوقانی الکترو بازرگانی کوروش.
کد پستی: ۷۶۱۳۶۱۹۳۹۱

 رایانامه: Info@simurgh.ca

341-7362 (913) 98+