برنامه ی مهاجرتی مناطق کم جمعیت و شمالی

_

برنامه ی مهاجرتی مناطق کم جمعیت و شمالی

_

نیروی کار متخصص

برنامه ی مهاجرتی مناطق کم جمعیت و شمالی (Rural and Northern Immigration Pilot Program) برنامه ای جامعه محور است. هدف اصلی این برنامه سودمندی اقتصادی مجامع و مناطقِ کوچکتر و کمک به کارگران متخصصِ خارجی از طریق ارائه ی مسیر مهاجرت به آنها برای اقامت دائم در کانادا است.

 

نامزدان بایستی در یکی از مناطق کم جمعیت و شمالی یک کارفرمای واجد شرایط را پیدا کرده و چنانچه توسطِ این مجامع و مناطقِ کوچکتر پذیرفته شوند، فرصت مهاجرت به این جوامع به انها داده خواهد شد.

 

چه افرادی واجد شرایط این برنامه خواهند بود؟

شرکت کنندگان بایستی معیارهای زیر را داشته باشند:

 

 • دریافت توصیه نامه از یک سازمان توسعه ی اقتصادی در مناطقِ کم جمعیت و شمالی.
 • داشتنِ حداقل ۱ سال تجربه ی کار پیوسته (حداقل ۱۵۶۰ ساعت) در ۳ سال گذشته و یا فارغ التحصیل شدن از یکی از مؤسسه ی تحصیلاتِ تکمیلی با بودجه ی عمومی (Publicly Funded) در یکی از مناطق کم جمعیت و شمالی.
 • اخذِ پیشنهادِ کاری رسمی.
 • برآورده کردن حداقل الزاماتِ زبان انگلیسی یا فراتر از آن.
 • برآورده کردنِ الزامات آموزشی و یا فراتر از آن.
 • اثباتِ اینکه پول کافی برای حمایت از انتقالِ خود را به جامعه ی مورد نظر را دارند.
 • نشان دهند که قصد جدی زندگی در این جوامع را دارند.

 

مناطق و جوامعِ شرکت کننده در این برنامه عبارتند از:

 • خلیج شمالی، اونتاریو
 • سادبری، اونتاریو
 • تیمینز، اونتاریو
 • تیمینز، اونتاریو
 • ثاندر بِی، اونتاریو
 • براندون، منیتوبا
 • التونا، منیتوبا
 • راینلند، منیتوبا
 • موس جاو، ساسکاچوان
 • موس جاو، ساسکاچوان
 • ورنن، بریتیش کلمبیا
 • ورنن، بریتیش کلمبیا

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد