روادید سفر موقت

_

 روادید سفر موقت

_

رویداد گردشگری

کانادا برای ساکنین دائمی که کارتِ اقامت دائم (Permanent Residents) خود را گم کرده اند یا کارت اقامت دائم (Permanent Residents) معتبری ندارند و می خواهند به کانادا بازگردند، روادید سفر موقت (Temporary Travel Document) صادر می کند. متقاضیان بایستی هویت خود را تأیید کنند و تعهدات اقامتی را انجام دهند تا واجد شرایط این برنامه شوند. روادید مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) برای یک بار ورود معتبر است و به متقاضیان اجازه می دهد با وسیله ی نقلیه تجاری وارد کانادا شوند.

 

به عنوان یک مقیم دائم کانادا، اگر کارت اقامت دائم (Permanent Resident Card ) معتبر ندارید و می خواهید وارد کانادا شوید، می توانید برای یک روادید مسافرتی موقت که به عنوان دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) شناخته می شود، درخواست دهید.

 

یک دفترچه ی مسافرتی مقیم دائم همان کاربردی را دارد که کارت اقامت دائم (Permanent Resident Card ) دارد. این دفرچه ی مسافرتی توسط اداره ی روادید مهاجرتی کانادا (Canadian Immigration Visa Office) صادر می شود.

 

دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) به شما امکان می دهد با وسیله نقلیه تجاری (هواپیما، اتوبوس، قطار یا کشتی) وارد کانادا شوید. جهت اخذِ دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) تنها می توان از خارج از کانادا درخواست داد.

 

چه کسانی واجد شرایط دریافتِ دفترچه ی سفر موقت (Temporary Travel Document) هستند؟

دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) فقط یک بار ورود به کانادا را مجاز می کند. اگر شرایط زیر را دارید می توانید برای دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) درخواست دهید:

 

  • مقیم دائم کانادا باشید.
  • کارت اقامت دائم معتبر ندارید.
  • خارج از کانادا باشید.
  • قصدِ بازگشت به کانادا با وسیله نقلیه تجاری (هواپیما، اتوبوس، قطار یا قایق) را داشته باشید.

 

اگر کارت اقامت دائم شما آماده نیست یا در حین سفر منقضی شده است، می توانید برای بازگشت به کانادا برای دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) درخواست دهید.

 

دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) چه شرایطی دارد؟

یک افسر روادید کانادا باید هویت و اقامت دائم شما را قبل از صدور دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) تأیید کند. آنها همچنین بررسی خواهند کرد که آیا شما تعهدات اقامت دائم خود را انجام داده اید یا خیر.

 

الزامات اقامت مستلزم این است که ساکنان دائم کانادا در مدت ۵ سال به مدت ۷۳۰ روز در کشور حضور داشته باشند.

 

تعهدات اقامتی معمولاً هنگام درخواست برای تمدید کارت اقامت دائم، دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) و یا هنگام درخواست شهروندی کانادا ارزیابی می شود.

 

اگر تعهدات اقامتی خود را انجام داده اید، برای شما دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) صادر می شود و اجازه بازگشت به کانادا را خواهید داشت.

 

اگر تعهدات اقامت خود را انجام نداده باشید، ممکن است وضعیت اقامت دائم شما لغو شود.

 

در صورت لغو وضعیت اقامت دائم، می توانید ظرف ۶۰ روز نسبت به این تصمیم به اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) اعتراض کنید. اعتراض هایی از این دست به عنوان درخواست تجدید نظر در مورد تعهد اقامت شناخته می شوند.

 

اگر درخواست تجدید نظر شما مجاز باشد و می توانید وضعیت اقامت دائم خود را حفظ کنید.

 

چه کسانی نمی توانند برای دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) اقدام کنند؟

اگر جزو افراد زیر هستید نمی توانیدبرای دریافت دفترچه ی مسافرتی اقامت دائم (Permanent Resident Travel Document) درخواست دهید:

 

  • شهروند کانادای محسوب می شوید.
  • اقامت دائم کانادا و کارت اقامت دائم معتبر این کشور را دارید.
  • مقیم دائمی هستید که در حال حاضر در کانادا است.
  • مقیم دائمی هستید که قصد دارید به طور داوطلبانه از اقامت دائم خود صرف نظر کنید.
  • شخصی که باعث از دست دادن اقامت دائم شما شده است.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد