اجازه تحصیل

_

اجازه تحصیل

_

رویداد گردشگری

اجازه ی تحصیل (Study Permit) به شما اجازه می دهد تا در یک موسسه آموزشی تعیین شده (Designated Learning Institution) در کانادا به عنوان یک دانشجوی بین المللی ثبت نام کنید.

 

اگر علاقمند تحصیل به عنوانِ یک دانشجوی بین المللی در یک دانشگاه و یا موسسه ی کانادایی هستید، باید برای دریافتِ مجوز تحصیل اقدام کنید. اجازه ی تحصیل توسط اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) صادر می شود. مجوزهای تحصیلی به شما اجازه می دهد در یک موسسه ی آموزشی تعیین شده (Designated Learning Institution) در کانادا تحصیل کنید.

 

با این وجود، اگر شرایط زیر در پرونده ی شما موجود باشند، نیازی به دریافتِ اجازه ی تحصیل ندارید:

  • برنامه ی تحصیلی شما ۶ ماه یا کمتر باشد.
  • دارای فرزندان زیر سن قانونی در داخل کانادا داشته باشید.
  • چنانچه یک نماینده ی (Foreign Representative) خارجی را به عنوان عضو خانواده یا کارمند همراهی می کنید.
  • چنانچه به عنوانِ عضوی از نیروهای مسلح کشوری هستید که به طور رسمی قصد بازدید از کادادا تحتِ قانونِ نیروهای بازدید کننده (Visiting Forces Act) را دارید.
  • چنانچه شما یک بومی ثبت شده (Registered Indians) هستید که تحتِ لایحه ی بومیانِ کانادا (Indian Act) وضع شده است.

 

چه کسانی واجد شرایط برای دریافتِ اجازه ی تحصیل هستند؟

برای واجد شرایط شدنِ دریافتِ اجازه ی تحصیل در کانادا باید شرایط زیر را داشته باشید:

 

  • نامه ی پذیرش از یک موسسه ی آموزشی تعیین شده (Designated Learning Institution) در کانادا داشته باشید.
  • منابع مالی کافی را برای حمایت از اقامت خود در کانادا نشان دهید.
  • از نظر کیفری پاک بوده و سوء پیشینه نداشته باشید.
  • در صورت نیاز معاینات پزشکی را انجام دهید.
  • افسر مهاجرت را متقاعد کنید که قصد دارید پس از اتمام اجازه ی تحصیل خود، کانادا را ترک کنید.

 

برنامه های زیر تحت مجوزهای تحصیلی ارائه می شوند:

کار در حین تحصیل: به عنوان یک دانشجوی بین المللی، مجوز تحصیل در کانادا به شما این امکان را می دهد که در حین تحصیل بدون نیاز به داشتن اجازه ی کار، مشغول به کار شوید. شما تنها در صورتی واجد شرایط کار در حین تحصیل هستید که برنامه ی تحصیلی شما بیش از ۶ ماه باشد و منجر به اخذ مدرک، دیپلم یا گواهینامه شود.

 

کار خارج از دانشگاه: کار خارج از دانشگاه به معنای کار با یک کارفرمای خارج از دانشگاه است. داشتن مجوز تحصیل به شما این امکان را می دهد که تا ۲۰ ساعت در هفته در طول فصل تحصیلی و تمام وقت در تعطیلات، خارج از دانشگاه کار کنید.

 

جریان مستقیم دانشجویی: به عنوان یک دانشجوی بین المللی، جریان مستقیم دانشجویی (Student Direct) به شما این فرصت را می دهد که روند مجوز تحصیل خود را به سرعت پیگیری کنید. با این حال، شما باید مقیم یکی از کشورهای واجد شرایط بوده و یک گواهی سرمایه گذاری تضمین شده (Guaranteed Investment Certificate) ارائه دهید.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد