حمایتِ مالی (اسپانسرشیپ) والدین، پدربزرگ و مادربزرگ

_

حمایتِ مالی (اسپانسرشیپ) والدین، پدربزرگ و مادربزرگ

_

حمایتِ مالی

چه کسانی می توانند حامی مالی (اسپانسر) والدین، پدربزرگ و مادربزرگ خود شوند؟

بایستی حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند، شهروند یا مقیم دائم کانادا باشند و دارای پول و مدرک کافی برای حمایت مالی (اسپانسر) باشند.

چه کسانی نمی توانند حامی مالی (اسپانسر) والدین، پدربزرگ و مادربزرگ خود شوند؟

چنانچه متقاضیان کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشند و شهروند یا مقیم دائم کانادا نباشند، در کانادا زندگی نکنند، پول کافی نداشته باشند، زندانی باشند یا اعلام ورشکستگی کرده باشند و یا به دلایلی مددکاری اجتماعی کانادا را دریافت کنند قادر نخواهند بود از والدین، پدربزرگ و مادربزرگ خود حمایت مالی (اسپانسر) کنند. توجه داشته باشید که معلولیت جزو موارد بالا محسوب نخواهد شد.

شرایطِ حمایت مالی (اسپانسرشیپ) والدین، پدربزرگ و مادربزرگ

حمایتِ مالی (اسپانسرشیپ) شما می‌تواند شاملِ والدین، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی که با شما ارتباطِ خونی دارند و یا از طریقِ فرزندخواندگی با یکدیگر پیوند دارید، بشود.

شما می توانید حامی مالی (اسپانسر) والدین، پدربزرگ و مادربزرگِ شریک عرفی (Common-law Partner) یا شریک زندگی در آستانه ی ازدواج (Conjugal Partner) خود شوید. در صورتی که طلاق گرفته و یا جدا شده اید کماکان قادر خواهید بود که حامی مالی (اسپانسر) والدین، پدربزرگ و مادربزرگِ همسر سابقِ خود شوید.

شما تنها در شرایطی می توانید حامی مالی (اسپانسر) برادران و خواهران یا برادران و خواهران ناتنی خود شوید که به عنوانِ فرزندانِ تحتِ تکلف شما شناخته شده واجد شرایط باشند.

اگر برای همه ی افراد و وابستگانِ به این افراد (همسر، شریک زندگی و فرزندان) که می خواهید مورد حمایت مالی (اسپانسرشیپ) قرار دهید، شرایطِ درآمدی جدولِ زیر را داشته باشید، می توانید حامی مالی (اسپانسر) بیش از ۱ نفر یا زوج باشید.

درآمد مورد نیاز برای ۳ سال مالیاتی درست قبل از روز ارائه ی درخواست (حمایت اضافه شده تا سال ۲۰۲۱ میلادی)

نمایش جدول

خدماتی که سیمرغ برای کمک به درخواست حمایت مالی شما ارائه خواهد داد

  • مشاوره های اولیه در مورد صلاحیت و واجد شرایط بودن متقاضیان و ارائه ی دستور العمل های لازم؛
  • بررسی کامل درخواست و مدارک پیشیبانی متقاضیان؛
  • جلسات و ملاقات های حضوری برای متقاضیان در داخلِ کانادا و تماس ویدیوی کنفرانس (از طریق برنامه ی زوم) برای متقاضیان خارج از کشور؛
  • کمک به درخواست و رسیدگی به درخواست شما از الف تا ی؛
  • برای آن دسته از متقاضیانی که درخواستِ آنها قبلا رد شده است، دفتر سیمرغ، گزینه های تجدید نظر شما را به طور کامل بررسی و ارزیابی خواهد کرد.
  • بررسی و مشاوره ی حرفه ای در مورد پرونده هایی که نیاز به حمایت های ویژه و غیرمعمول دارند.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد