متقاضیانِ نیروی کار متخصص فدرال (FSWP)

_

متقاضیانِ نیروی کار متخصص فدرال (FSWP)

_

متقاضیان دارای تخصص

اقدام از طریقِ نیروی کار متخصص (FSWP)، که اقامت دائم کانادا را به واجد شرایط ارائه می دهد، به چندین دسته تقسیم می شود. در مجموع بیش از ۶۵ برنامه ی مهاجرتی فدرال و استانی در کانادا وجود دارد.

واجد شرایط بودن و سنجشِ صلاحیتِ خود برای تک تک برنامه های موجود در نیروی کار متخصصِ کانادا، برای اکثر متقاضیانِ مهاجرت به کانادا بسیار طاقت فرسا و چه بسا امری غیر ممکن است. این واقعیت را بایستی به عنوانِ راهنمای ابتدایی برای برنامه های مهاجرت نیروی کار متخصص فدرال و استانی در کانادا در نظر بگیرید:

مهاجرت نیروی کار متخصص فدرال (FSWP) بر اساس جدولِ امتیازدهی رتبه بندی کرده و بیشترین امتیاز را بر اساس معیارهایی مانند سن، تحصیلات، مهارت زبان انگلیسی و یا فرانسوی، سابقه کار در داخل کانادا و سابقه کار در خارج از کانادا سنجیده می شوند.

روش امتیاز دهی بر اساسِ پرونده ی هر متقاضی و طبق معیار های اداره ی مهاجرت کانادا بررسی و تعیین می شوند. با وجود اینکه بسیاری از پرونده ها تحتِ برنامه ی مهاجرین متخصص فدرال به نام «Express Entry» واجد شرایط شوند، اما اکثرِ متقاضیان مهاجرت امتیاز کافی را در سامانه ی نیروی کار متخصص فدرال کسب می کنند و می توانند برای درخواست اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

تنها برای اینکه شمایلی کلی از برنامه ی ورود سریع (Express Entry) را نشان داده باشیم، کافی است بدانیم که همواره در استخرِ این برنامه بیش از ۱۳۴,۰۰۰ متقاضی واجد شرایط وجود دارد، و هر ماه تعدادی مابین ۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ پرونده ی برتر جهت بررسی انتخاب می شوند. از سال ۲۰۰۸ میلادی به این سو، از بیش از ۷۰,۰۰۰ نامزد موجود در استخر ورود سریع (Express Entry) دعوت شده است که به طور رسمی برای دریافت اقامت دائم خود اقدام به عمل آورند.

پیش بینی می شود این رقم طی ۳ تا ۴ سال آینده و به طور سالیانه افزایش یابد. تحتِ برنامه ی فدرالِ ورود سریع (Express Entry) پرونده ی تمامی متقاضیان جهت بررسی برای واجد شرایط بودن در سه جریان اصلی موردِ بازبینی قرار می گیرند: کلاس تجربه ی کانادایی (Canadian Experience Class)، کارگران متخصص فدرال (Federal Skilled Worker)، و مشاغل تخصصی فدرال (Federal Skilled Trades).

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد