برنامه های نامزدی استان های کانادا (PNP)

_

برنامه های نامزدی استان های کانادا (PNP)

_

نیروی کار متخصص

پی ان پی (PNP) یا برنامه های نامزدی استان های کانادا، مسیرهای مهاجرت استانی در داخل کانادا هستند که تحت چتر مهاجرت فدرالِ این کشور، فعالیت می کنند.

 

چرا دانستن این موضوع حائر اهمیت است؟ چنانچه متقاضیان ارجمند واجدِ شرایط برای برنامه ی فدرال ورود سریع (Express Entry) نباشد یا امتیاز کافی برای ارائه ی درخواست اقامت دائم را نداشته باشند، برنامه های نامزدی استان های کانادا می تواند جایگزینی عالی برای ارائه ی درخواست این عزیزان باشد.

 

برنامه های نامزدی استان های کانادا ممکن است پذیرشِ ورودی های کمتر، معیارهای انتخابی پایین تر و فرصت های بیشتری را پیش روی متقاضیان نیروی کار متخصص قرار دهد. اینکه متقاضیان به یک پیشنهاد شغلی معتبر نیاز داشته باشند یا خیر و همچنین آیا مسیر انان برای اقدام از طریقِ سامانه ی فدرالِ ورود سریع (Express Entry) تسهیل خواهد شد دو عاملِ اصلی تمایز برای تمامی برنامه های نامزدی استان های کانادا (PNP) هستند.

 

معیارهای متعددی برای هر یک از برنامه های نامزدی استان های کانادا (PNP) وجود دارد، اما دو نکته ی ذکر شده ی بالا تفاوت های کلیدی در این مسیر هستند.

 

هر استانِ کانادا برنامه های نامزدی خود را اجرا می کنند که در نوع خود منحصر به فرد است. کانادا کشوری است دارای ۱۰ استان و ۳ قلمرو. زیر مجموعه های اصلی برنامه های نامزدی استان های کانادا (PNP) عبارتند از:

  • جریان مشاغل مورد تقاضا (شغل های خاص با تجربه کاری مرتبط برای هر استان خاص).
  • جریان کارگران متخصص با حمایت کارفرما (کارگران متخصص با پیشنهادهای شغلی معتبر).
  • جریان کارگران متخصص با تجربه ی کار کانادایی (کارگران متخصص که دارای سابقه ی کار در داخل استان های کانادا که برای کارفرمایان واجد شرایط کار می کنند).
  • جریان کارگران متخصصِ فرانسوی زبان (برای متقاضیان متخصص فرانسوی زبان).
  • آموزش بین المللی / جریان شغلی (برای دانشجویان بین المللی در مقطع کارشناسی که فارغ التحصیل شده اند و با کارفرمایان محلی کار می کنند).
  • متقاضیان تحصیلات تکمیلی بین المللی (برای فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها موسسات تعیین شده در استان های خاص).

 

مزیت های اساسی

  • دانشجویان بین المللی که در داخل کانادا که با موفقیت فارغ التحصیل می شوند، در صورتی که واجد شرایط نباشند یا نتوانند امتیاز کافی را از طریقِ ورود سریعِ فدرال (Express Entry) کسب کنند، بختِ واجد شرایط شدن برای دریافتِ اقامت دائم با تجربه کاری کم یا بدون تجربه از طریقِ برنامه های نامزدی استان های کانادا (PNP) را دارند.
  • متقاضیان متخصص خارج از کانادا که معیارهای لازم برای درخواست یا انتخاب شدن از طریق ورود سریعِ فدرال (Express Entry) را ندارند، قادر خواهند بود توسط این برنامه و به طور مستقیم براساسِ ۱- شغل و ۲- تجربه و سابقه ی کاری در شغلِ مربوطه انتخاب و یا نامزد شوند.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد