روادیدهای تی اِن (TN)

_

روادیدهای تی اِن (TN)

_

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری

روادید تی اِن (TN) برای آن دسته از افرادی است که تحصیلات دانشگاهی داشته وشرکتی در ایالات متحده ی آمریکا برای آنان درخواست استخدام ارسال کند. البته مواردی وجود دارند که در آنها شما برای ارائه ی درخواستِ روادیدِ تی اِن (TN) نیاز به مدرک دانشگاهی ندارید و قادر خواهید بود به عنوان مشاور (و نه کارمند) از یک شرکتِ آمریکایی پذیرش شغلی دریافت نمایید. فهرستی از مشاغلِ واجدِ شرایط برای روادید تی اِن (TN) وجود دارد که پذیرش شغلی در حیطه ی آنها می تواند صورت پذیرد و چنانچه پیشنهاد کاری شما به یکی از این مشاغل مربوط می شود، می توانید روادید تی اِن (TN) را دریافت نمایید. روادیدِ نوعِ تی اِن (TN) یکی از ساده ترین و ارزان ترین مجوزهای کاری برای ایالات متحده ی آمریکا است.

 

روادید تی اِن (TN) چگونه کار می کند؟

مسیرِ روادید تی اِن (TN) از این جهت قابل تامل است که برخی از افراد این نوعِ روادید را به خاطر سادگی آن بسیار دست کم می گیرند در حالی که گروهی دیگر بیش از حد نگران هستند که درخواست روادید آنها مورد پذیرش فرار نگیرد. صرف نظر از اینکه شما به کدام گروه تعلق دارید، بایستی بدانید که با تجربه ی کافی، آمادگی کامل، و بینش صحیح درباره ی روندِ روادید تی اِن (TN) تجربه ی دریافت این نوع روادید می تواند بسیار آسان و خوشایند باشد.

 

هدف ما در شرکتِ بین المللی سیمرغ تنها دریافتِ روادید تی اِن (TN) برای شما نیست، بلکه با پوشش کامل مسیر مهاجرت، فرایندی ساده و بدونِ اضطراب را برای شما رقم خواهیم زد. برای نیل به این مقصود ما با ارائه ی جلسات متفاوت ارتباطی آزاد و مداوم با مشتریان خود برقرار می کنیم. درخواست هایی که برای روادید تی اِن (TN) ارسال می کنیم اغلب در کمتر از یک هفته آماده می شوند. دریافتِ روادید تی اِن (TN) با سیمرغ از چندین جهت تجربه ای متفاوت است چراکه ما:

 

  • گزینه ها و احتمالات پیرامونِ پرونده ی شما را به طور کامل بررسی می کنیم.
  • در جمع اوری مدارکِ مورد نیاز به شما کمک می کنیم.
  • درخواست های مورد نیاز را با دقتی مثال زدنی طبقه بندی کرده و از برآورده شدن همه ی الزامات کسب اطمینان می کنیم.
  • تمامی اسناد، پرسشنامه ها، مدارکِ پشتیبانی و نامه های مورد نیاز را آماده و تایید خواهیم کرد.
  • توصیه های مربوط به موقعیت جغرافیایی را در برنامه ی خود قرار خواهیم داد.
  • درصورت لزوم، در ارتباط با درخواستی که ارائه می کنیم، با افسران مهاجرتی در ارتباط خواهیم بود.
  • شما را برای انجام مصاحبه اماده خواهیم کرد.
  • پله پله پرونده ی شما را تا موفقیت کامل پیگیری خواهیم کرد.

 

خدماتی که ما در شرکتِ بین المللی سیمرغ ارائه می‌دهیم، بسیار منحصر به فرد است. از تماس اولیه تا پایان پرونده، ما در کنار شما خواهیم بود.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد