اقامت موقت برای ورزشکارانِ بین المللی و مشاغلِ مرتبط

_

اقامت موقت برای ورزشکارانِ بین المللی و مشاغلِ مرتبط

_

رویداد گردشگری

شرایط روادید موقت کانادا برای ورزشکاران بین المللی، مربیان، داوران و مشاغل مرتبط، به هدف آنها بستگی دارد. فرض کنید شما یک ورزشکار حرفه ای هستید و یا در یکی از حرفه های ورزشی مشغول به کار هستید. مشاغلی مانند داور، مربی، برگزار کننده رویدادهای ورزشی، یا مشاغلِ مشابه دیگر. در این صورت، شما این فرصت را دارید که تحت برنامه ی خوداشتغالی فدرال (Federal Self-Employed Program) به کانادا مهاجرت کنید.

 

چه کسی واجد شرایط برنامه ی خوداشتغالی (Self-Employed Program) است؟

برای واجد شرایط شدن برای برنامه خوداشتغالی باید شرایط زیر را داشته باشید:

  • در حرفه ای مرتبط با ورزش خود، تجربه ی مناسبی داشته باشید.
  • قصد خوداشتغالی در کانادا را داشته باشید.
  • مجموعه معیارهایی که برای انتخاب وضع شده اند را برآورده کنید.
  • شرایط پزشکی، سوء پیشینه و سایر موارد مورد نیاز را داشته باشند.
  • بودجه ی کافی برای گذرانِ دورانِ اقامت خود در کانادا داشته باشند.

به عنوان یک ورزشکار یا شخصی با شغلی مرتبط با ورزش، باید حداقل ۲ سال تجربه ی کاری داشته باشید. این تجربه باید در ۵ سال گذشته به دست آمده باشد.

تجربه ی کاری شما در صورتی مرتبط خواهد بود که دارای معیارهای زیر باشد:

  • شما برای دو دوره ی ۱ ساله در رشته دو و میدانی یا ورزشکاران کلاس جهانی و هنرمندان فرهنگی به صورتِ خوداشتغالی مشغول به کار بوده اید.
  • شما در یک رویداد دو و میدانی در سطح جهانی شرکت کرده اید.
  • شما در مجموع، ترکیبی از تجربه در فعالیت های فوق الذکر را به مدت ۱ سال دارید.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد