کسب و کارهای جدید

_

 کسب و کارهای جدید

_

سرمایه گذاری غیر مهاجرتی

سرمایه گذاری پر بازده در کشور زیبای کانادا

ثبت کسب و کار جدید در کانادا، نیازی به حضور فیزیکی در این کشور یا دارا بودن هیچ گونه وضعیت مهاجرتی ندارد. برخی از استان‌های کانادا به شما این اجازه را می‌دهند که ۱۰۰ درصد از یک شرکت را از طریق مالکیت خارجی راه‌ اندازی نمایند و برخی از استان‌ها شما نیاز دارید که تنها یک ساکن محلی را به عنوان یکی از مدیرانِ آن شرکت معرفی نمایید. در هر صورت، هر دو گزینه در دسترس هستند و دفتر ما به راحتی می‌تواند شما را در راه‌اندازی یک شرکت یا یک شعبه از شرکت شما در هر نقطه ای از کانادا راهنمایی کرده و به برخی از شرکای مورد تأییدمان ارجاع دهد.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد