روادید انتقالی درون شرکتیِ اِل-۱ (L-1)

_

روادید انتقالی درون شرکتیِ اِل-۱ (L-1)

_

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری

گروهِ روادیدِ ال-۱ (L-1) به شرکت ها این اجازه را می دهد که یک کارمند از دفتری در خارج از ایالات متحده ی آمریکا به دفتر خود در این کشور منتقل نمایند و یا جهتِ ایجاد دفتری جدید که وابسته یه ایالات متحده ی آمریکا است، کارمندی را به دفتر خود در ایالات متحده ی آمریکا منتقل کنند.

 

نوعِ روادید ال-۱ (L-1) که در رسته ی روادید غیرمهاجرتی قرار می گیرد، به شرکت ها این اجازه را می دهد که یکی از کارمندان خود، مشغولِ کار در یکی از دفترهای خارجی را به دفتر خود در ایالات متحده ی آمریکا منتقل کنند و یا کارمند خود را برای ایجاد دفتری جدید و وابسته به ایالات متحده ی آمریکا به این کشور منتقل کنند.

 

چنانچه شما و یا کارفرمایتان، به مدت حداقل ۱۲ ماه، صاحبِ شرکتی با حداقل ۱۰ کارمند و یا بیشتر در خارج از ایالات متحده ی آمریکا باشید، و قصد داشته باشید که یک شرکت وابسته یا تابعه در ایالات متحده ی آمریکا دایر کنید (ایجاد شعبه ای از آن شرکت در ایالات متحده ی آمریکا) روادید نوع ال-۱ (L-1) به شما تعلق می گیرد. توجه داشته باشید که شرکتی که هم اکنون دارید و قصد ایجاد شعبه ای از آن در آمریکا هستید بایستی همچنان فعال و مشغول به کار باشد.

 

روادید اِل-۱اِی (L-1A) به مدیران و مجریانی تعلق می گیرد که گرداننده ی گروهی دیگر از مدیران زیر دست خود هستند. در برخی از موارد، تنها مدیریت کردن افراد حرفه ای زیردست نیز پذیرفته می شود.

 

روادید اِل-۱بی (L-1B) برای افرادی صادر می شود با با داشتن حداقل دو تا چند سال سابقه ی کار، جهتِ پیشبرد کار، کارفرمایان مجموعه ای از دانش پیشرفته و اطلاعات اختصاصی درباره ی فرایند تولید محصولاتشان را در اختیار آنان قرار می دهند. در واقع این گونه افراد جزو کارمندان حیاتی و ویژه ی هر شرکتی هستند که اطلاعات سرّی و طبقه بندی شده ی تولید محصولات یک شرکت را دارند.

 

در نتیجه، کارمندانی که مرتبه ی مدیریتی و یا اجرایی دارند می توانند برای روادید اِل-۱اِی (L-1A) اقدام کنند. از طرف دیگر، کارمندانی که درکی تخصصی از محصولات و یا خدماتِ یک سازمان و کاربرد آنها در بازارهای خارجی داشته و همچنین کارمندانی با دانش پیشرفته از فرایندها و رویه های حرفه ای یک سازمان، واجد شرایطِ دریافتِ روادید اِل-۱بی (L-1B) خواهند بود.

 

کارمندانی که برای افتتاحِ یک شعبه ی جدید در ایالات متحده ی آمریکا، به این کشور سفر می کنند، تنها یک سال اجازه ی اقامت به انها داده می شود. حداکثر مدتِ زمان اقامت برای سایر کارمندان واجد شرایط ۳ سال خواهد بود. به کارکنانی که روادید نوع اِل-۱اِی (L-1A) را دارند، این اجازه داده می شود که تا دو سال اقامت خود را تمدید کنند. حداکثر زمانِ تمدید اقامت برای چنین کارمندانی ۷ سال است. از سوی دیگر، کارمندانی که روادید نوعِ اِل-۱بی (L-1B) دارند، قادر به تمدید اقامت خود از ۲ سال تا حداکثر ۵ سال خواهند بود.

 

دو گونه روادیدِ نوعِ اِل-۱ (L-1) برای سازمان های واجد شرایط در دسترس است:

 

  • روادیدهای فردی اِل-۱ (Individual L-1 visas) که کارفرما درخواستی فردی برای خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا (USCIS) ارسال می کند.
  • روادیدهای پوششی اِل-۱ (Blanket L-1 Visas) که به کارفرمایان این اجازه را می دهد که درخواست اِل-پوششی (L-Blanket) را به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا (USCIS) ارسال کنند تا بتوانند با سرعتی بیشتر، مجموعه ای از کارکنان واجد شرایط خود را به آمریکا انتقال دهند. با این روش دیگر نیاز نیست که برای تک تک افراد درخواست انفرادی ارسال کنند.

 

چنانچه یک درخواستِ عمومی اِل (L) مورد پذیرش قرار بگیرد، کارمند تنها بایستی نسخه ای کوتاه از دادخواست اِل (L) خودرا با یک رونوشت از برگه ی درخواست عمومی تایید شده (به همراه مدارکِ پشتیبانی) را به کنسولگری یا سفارت ایالات متحده ی آمریکا ارسال نماید.

 

در طولِ اقامتِ دارنده ی اصلی روادید اِل (L) در ایالات متحده ی آمریکا، چنانچه همسر و فرزندانِ مجردِ زیر ۲۱ سالِ وی قصد همراهی داشته باشند، می توانند برای روادیدِ نوعِ اِل-۲ (L-2) اقدام کرده و پذیرش شوند. همسرانِ افرادی که موفق به کسبِ روادید نوعِ اِل-۱ شده اند، قادر به دریافت مجوز کار در ایالات متحده ی آمریکا خواهند شد.

 

وکلای مهاجرتِ شرکت بین المللی سیمرغ درخواست های متعددی برای روادید نوعِ اِل-۱ (L-1) را بررسی کرده اند و خوشحال خواهند شد که نفر بعدی که را که برای دریافتِ این نوع روادید، یاری رسانی می کنند، شما باشید.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد