روادید سرمایه گذاری، ای-۱ (E-1) ای-۲ (E-2) ای-۳ (E-3) و ای‌بی-۵(EB-5)

_

روادید سرمایه گذاری، ای-۱ (E-1) ای-۲ (E-2) ای-۳ (E-3) و ای‌بی-۵(EB-5)

_

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری

در ایالات متحده ی آمریکا، راه های متفاوتی برای کارآفرینان و سرمایه گذارانِ خارجی، جهتِ دریافتِ روادید تجاری این کشور موجود است. متاسفانه اکثر روادیدی که برای کارآفرینان و سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است از نوع غیر مهاجرتی هستند که راهی برای دریافت اقامت دائم ایالات متحده ندارند. وکلای مهاجرت شرکتِ بین المللی سیمرغ، با سال ها تجربه در امر تشکیل پرونده برای متقاضیانِ دریافتِ روادیدِ مهاجرتی آمریکا، خوشحال خواهند شد که مسیر مناسب جهتِ دریافتِ اقامت دائم این کشور را پیش پای شما قرار دهند.

 

بازرگانانِ معاهده ای (Treaty Traders) و سرمایه گذارانی که از طریقِ معاهداتِ بازرگانی و کشتیرانی که میانِ کشورِ متبوع و ایالات متحده ی آمریکا وجود دارد، به این کشور می آیند، در دسته ی روادیدِ نوعِ اِی (E) قرار می گیرند. کارگرانی که در مشاغلِ تخصصی در استرالیا نیز مشغولِ به کار هستند، زیر مجموعه ی همین گروه محسوب می شوند.

 

روادیدِ بازرگانان و سرمایه گذارانِ معاهده ای نوعِ ای-۱ و ای-۲ (E-1 & E-2)

روادیدِ بازرگانانِ معاهده ای نوعِ ای-۱ (E-1) زمانی به متقاضیان اعطا می شود که وارداتِ قابل توجهی از از ایالات متحده ی آمریکا به کشور خود و یا صادراتِ قابلِ ملاحظه ای از کشور خود به ایالات متحده ی امریکا داشته باشند (حداقل به ارزش ناخالص حدود ۱ میلیون دلارِ آمریکا کالای حمل شده در سال.) روادیدِ سرمایه گذاری معاهده ای نوعِ ای-۲ (E-2) به متقاضیانی اعطا می شود که کسب و کار جدیدی را در آمریکا راه اندازی کنند و یا حداقل ۵۰٪ یا بیشتر از کسب و کاری موجود در این کشور را خریداری کنند. توجه داشته باشید که وجوهِ سرمایه گذاری شده برایِ این سرمایه گذاری بایستی حداقل ۲۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا و یا بیشتر باشد. بدیهی است که این وجوهِ سرمایه گذاری نبایستی از دارایی های از قبل سرمایه گذاری شده ی شما در ایالات متحده ی آمریکا و یا از طریقِ اخد وام بانکی به دست آمده باشند. همچنین شرکت تازه تاسیس و یا خریداری شده ی شما بایستی در اولین سال پس از صدور روادید، حداقل دو کارمند تمام وقت را در استخدام خود داشته باشد.

 

بازرگانان معاهده ای ای-۱ (E-1)

تبعه ی یک کشور طرف معاهده (منظور کشورهایی هستند که ایالات متحده ی امریکا با آنان معاهده ی بازرگانی و دریانوردی منعقد کرده است. همچنین کشورهایی که با ایالات متحده ی آمریکا توافقنامه ی بین المللی واجد شرایطی دارند و یا طبق قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا کشوری واجد شرایط تلقی می شوند) در صورتی که تنها به جهتِ حضور در معاهدات و یا معاملاتِ تجاری شرکت کند، می تواند تحت طبقه بندی روادید غیرمهاجرتی ای-۱ پذیرفته شود. برخی از کارمندان و کارکنانِ اینچنین شخص و یا سازمانِ واجد شرایطی نیز ممکن است شاملِ این طبقه بندی شوند.

 

شرایطِ روادیدِ بازرگانان معاهده ای ای-۱ (E-1)

همانگونه که پیش تر هم گفته شد، متقاضیانِ روادیدِ ای-۱ (E-1) بایستی تبعه ی کشور دارای پیمان با ایالات متحده ی آمریکا باشند. علاوه بر این، تجارتی که متقاضی به خاطر ان به ایالات متحده ی آمریکا می رود نیز بایستی تابعیتِ کشورِ موردِ پیمان را داشته باشد. تجارت بین‌الملل بایستی «قابل توجه» باشد، به این معنا که میزانِ تجارتِ قابل توجه و مداومی باید میان کشور مورد نظر و ایالات متحده ی آمریکا وجود داشته باشد.

 

اساسِ تجارت باید بین ایالات متحده و کشور طرفِ معاهده انجام شود، به این معنی که بیش از ۵۰ درصد تجارت بین المللی که وضع می شود، باید بین ایالات متحده و کشور تابعیت متقاضی باشد. متقاضی بایستی در سِمَتِ سرپرست، مدیر و یا جایگاهِ اجرایی به کار گمارده شود و یا دارای تخصص و مهارت های ضروری و ویژه ای برای هرچه بیشتر کارآمد کردنِ عملکرد شرکت باشد. لذا کارگران ماهر و یا غیر ماهر معمولی واجد شرایط برای این برنامه محسوب نمی شوند.

 

سرمایه گذارانِ معاهده ای ای-۲ (E-2)

تبعه ی یک کشور طرف معاهده (منظور کشورهایی هستند که ایالات متحده ی امریکا با آنان معاهده ی بازرگانی و دریانوردی منعقد کرده است. همچنین کشورهایی که با ایالات متحده ی آمریکا توافقنامه ی بین المللی واجد شرایطی دارند و یا طبق قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا کشوری واجد شرایط تلقی می شوند) در صورتی که به هنگام پذیرش ورود به ایالات متحده ی آمریکا، وجوهِ قابلِ ملاحظه ای را در یک کسب کار سرمایه گذاری کند. برخی از کارمندان و کارکنانِ اینچنین شخص و یا سازمانِ واجد شرایطی نیز ممکن است شاملِ این طبقه بندی شوند.

 

شرایطِ روادیدِ سرمایه گذارانِ معاهده ای ای-۲ (E-2)

روادید ای-۲ (E-2) برای شهروندان غیرِ آمریکایی است که قصد دارند مالک یک شرکت در آمریکا بشوند که اکثریت کارمندان آن را مهاجران غیرآمریکایی تشکیل می دهد و یا اینکه درچنین شرکتی به کار مشغول شوند. شخص می تواند به عنوانِ مالک یا کارور در این کسب و کار در سطوحِ بالای مدیریتی و یا به عنوانِ متخصص مشغول به کار شود.

 

متقاضیانِ روادید ای-۲ (E2) قادرند که کسب و کاری که از قبل موجود است را خریداری کرده و یا کسب و کار خود را راه اندازی نمایند. جهتِ تشکیل پرونده، متقاضی بایستی اثبات کند که مقادیر در خور نگرشی را در شرکت موردِ نظر سرمایه گذاری کرده و یا سرمایه گذاری خواهد کرد. اینکه این مقدار چه میزان باید باشد در قانون ذکر نشده است، اما مقررات ایجاب می کند که در مقایسه با ارزش کلی شرکتِ مورد نظر، مقدار قابل توجهی پول در شرکت سرمایه گذاری شود. بعلاوه شرکت نمی تواند تنها مالکین خارجی را به استخدام خود در آورد بلکه بایستی کارمندان و کارگرانِ اهلِ ایالات متحده را نیز به خدمت بگیرد. چنانچه شرکت پیمانکارانِ مستقلی را به خدمت بگیرد، در آن صورت، دولت ایالات متحده می تواند این موضوع را به هنگامِ تصمیم گیری برای صدور روادید ای-۲ (E-2) مد نظر قرار دهد.

 

تا پیش از اینکه کارهای اداری مهاجرت آغاز شود و مدارک مهاجرتی به اداره ی مربوطه ارسال گردد، متقاضیان بایستی گام هایی را برای شروعِ کسب و کار خود بردارند. در صورتی که متقاضی اقدام به خرید کسب و کاری موجود در ایالات متحده بکند، رونوشتی از تمامی اسناد خرید شرکت بایستی اماده و ارائه گردد.

 

کارگرانِ ماهر ای-۳ (E-3) از استرالیا

روادید ای-۳ (E-3) فقط برای شهروندان استرالیایی صادر می شود. متقاضیانِ استرالیایی صرفا می توانند برای انجام خدمات در یک زمینه تخصصی به ایالات متحده ی آمریکا سفر کنند. همسر دارندگان روادیدِ ای-۳ (E-3) ممکن است قادر باشند بدونِ هیچگونه محدودیتی در ایالات متحده کار کنند و همچنین روادیدِ ای-۳ (E-3) خود را به طور نامحدود (برای دوره های دو ساله) تمدید کنند. روادیدی که برای همسر و فرزندان صادر می شود جزو گروه ای-۳ (E-3) گنجانده نخواهد شد و بعلاوه همسر و فرزندان متقاضی لازم نیست که شهروندی استرالیا را داشته باشند.

 

شغل تخصصی مستلزم کاربرد نظری و عملی مجموعه ای از دانش هایِ بسیار تخصصی در یک زمینه و کسبِ مدرک کارشناسی یا بالاتر از آن در تخصصی خاص و یا مدرکی معادل آن است. این معیارها به عنوان سنگِ محکی برای کسب یک شغل در ایالات متحده ی آمریکا محسوب می شود.

 

ای‌بی-۵(EB-5)

برنامه ی مهاجرتی ای بی-۵ (EB-5) توسطِ اداره ی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا (USCIS) مدیریت و سازماندهی می شود. در صورتی سرمایه گذاران و خانواده ی آنها (فرزندان زیر ۲۱ سال) واجد شرایط دریافت کارت سبر (Green Card) یا همان اقامت دائم آمریکا خواهند شد که:

 

سرمایه گذاری لازم را در یک کسب و کار تجاری در ایالات متحده ی آمریکا انجام دهند.

 

قابلیت ایجاد و یا حفظِ ۱۰ کارمندِ واجدِ شرایطِ آمریکایی را به طورِ تمام وقت داشته باشند.

 

این برنامه از آنجایی که اولویت پنجم متقاضیانی است که برای کسبِ روادید مبتنی بر اشتغال شرکت می کنند، تحتِ عنوانِ ای بی-۵ (EB-5) نامیده می شود.

 

به دلیل پنجمین ویزای ترجیحی که شرکت کنندگان دریافت می کنند، این برنامه به عنوان EB-5 شناخته می شود.

 

با تصویبِ مجوزِ سرمایه گذاری خارجی در آمریکا با هدف ایجاد شغل و سرمایه گذاری نقدی در این کشور، کنگره ایالات متحده ی آمریکا برنامه ی ای بی-۵ (EB-5) را در سال ۱۹۹۰ میلادی به منظورِ ارتقای اقتصاد این کشور کلید زد.

 

برنامه ی سرمایه گذار مهاجرتی، که به عنوان «برنامه ی مرکزی منطقه ای» نیز شناخته می شود، برای ارائه ی روادید ای بی-۵ (EB-5) به متقاضیانی راه اندازی شد که در شرکت های تجاری مرتبط با مراکز منطقه ای تایید شده توسطِ اداره ی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا (USCIS) سرمایه گذاری می کنند. در حال حاضر، میزانِ سرمایه گذاری از ۹۰۰,۰۰۰ دلار در مناطقِ اشتغال هدفمند (TEA) تا ۱,۸۰۰,۰۰۰ دلار متغیر است.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد