تمدید روادید بازدیدکنندگان

_

تمدید روادید بازدیدکنندگان

_

رویداد گردشگری

تمدید روادید بازدید کننده (Visitor Record Extension) به شما اجازه می دهد اقامت خود را در کانادا را بیش از مدت مجاز تمدید کنید. با استفاده از تمدید روادید بازدید کننده (Visitor Record Extension) تاریخ انقضای جدیدی برای خروج شما از کانادا ثبت خواهد شد. تمدیدها باید ۳۰ روز قبل از انقضای اقامت مجاز فعلی شما اعمال شوند.

در صورتی که به عنوان یک گردشگر و یا بازدید کننده در کانادا هستید و به علت به پایان رسیدنِ مدت زمان مجاز روادید، قصد دارید که مدت زمان بازدید خود را تمدید کنید، می توانید از تمدید روادید بازدید کننده (Visitor Record Extension) استفاده کنید. این برنامه به بازدید کنندگان اجازه می دهد که تاریخ انقضای اقامت فعلی خود را در کانادا تمدید کند.

روادید بازدید کننده (Visitor Visa) چه یک بار ورود باشد و چه چند بار ورود، به شما اجازه می دهد تا به طور قانونی وارد کانادا شوید، اما تعیین نمی کند که چه مدت می توانید بمانید. یک بازدید کننده ی معمولی می تواند مجوز اقامت در کانادا را برای مدت ۶ ماه داشته باشد. در پایان این دوره، شما باید کانادا را ترک کنید زیرا وضعیت موقت قانونی شما به پایان می رسد.

اگر می خواهید اقامت خود را تمدید کنید، باید تا زمانی که وضعیت اقامت موقت شما هنوز معتبر است، درخواست تمدید خود را ارائه دهید. حتی اگر از یک کشور معاف از ویزا هستید، اگر می خواهید اقامت خود را برای بیش از ۶ ماه تمدید کنید، باید برای تمدید روادید بازدید کننده (Visitor Record Extension) درخواست دهید.

چه کسانی واجد شرایط تمدید روادید بازدید کننده (Visitor Visa) هستند؟

برای واجد شرایط شدن برای روادید بازدید کننده (Visitor Visa) یا تغییر وضعیت خود از یک کارگر خارجی یا دانشجوی خارجی به یک بازدیدکننده، باید حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ انقضای وضعیت فعلی خود درخواست دهید. تاریخ انقضا ممکن است روی مهر ورود به گذرنامه یا در اسنادِ وضعیت فعلی شما باشد. اگر تاریخ وجود ندارد، تاریخ انقضا معمولاً ۶ ماه از روز ورود شما به کانادا است.

الزامات تمدید روادید بازدید کننده (Visitor Visa) چیست؟

برای واجد شرایط شدن برای تمدید روادید، باید به عنوان یک بازدید کننده در کانادا حضور داشته باشید یا دارای مجوز تحصیل یا مجوز کار باشید. تمدید روادید کانادا برای کسانی است که در زمان درخواست دارای وضعیت قانونی و معتبر در کانادا هستند.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد