مقطعِ تحصیلی دبستان و دبیرستان

_

 مقطعِ تحصیلی دبستان و دبیرستان

_

مهاجرتِ تحصیلی

سیستم آموزشی در کانادا مشتمل بر آموزش دولتی و خصوصی است، هر دو مزایای خود را دارند و برای دانشجویان بین المللی نیز در دسترس هستند. از آنجایی که هنگام انتخاب مدرسه مناسب باید به عوامل زیادی توجه کرد، تصمیم گیری نهایی به درخواست ها و نیازهای خاص شما بستگی خواهد داشت.

از جمله مواردی که شایسته است در نظر گرفته شودند، می توان به نکات زیر اشاره کرد:

 • استان و محل تحصیل.
 • محدوده سنی و نمراتِ دانش آموز.
 • ضریبِ درخواستِ دانشجویان بین المللی.
 • دسترسی به موسسات آموزش زبان ESL.
 • دسترسی به موسسات آموزش زبان ESL.
 • برنامه ی درسی: مترقی، روش مونته‌سوری، سنتی، هنرهای آزاد و غیره.
 • محدوده ی قیمت: شهریه و هزینه ی ثبت نام.
 • وجود صندلی خالی برای دانش آموز جدید در دبیرستان مورد نظر.
 • دوره های پذیرش دانشجو.
 • گزینه های موجود برای مسکن.
 • فرایند حضانت.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد