کارگاه های آموزشی و توسعه ی کسب و کار

_

کارگاه های آموزشی و توسعه ی کسب و کار

_

مهاجرتِ تحصیلی

سیمرغ برنامه های جذاب و متناسب با زمان و مکان مناسب را برای برگزاری کارگاه های آموزشی و توسعه ی کاملِ کسب و کار شما تدارک خواهد دید.

 

ارائه ی توسعه ی برنامه ها (Program Development) در مقیاس کامل، با توجه به نیازهای متقاضیان ارجمند (بسته به اینکه کجا و چگونه مشتری های ما آن را می خواهد.) محتوای مناسب، مدل‌های یادگیری ترکیبی و مربیگری شامل تیمی فوقِ تخصصی در زمینه‌های مختلف مانند مدیریت پروژه، آموزش فناوری اطلاعات و مدیریت، علم داده‌ها و داده‌های بزرگ، برنامه‌نویسی جاوا، زنجیرهٔ بستکی (بلاک چین)، رایانش ابری، از جمله موضوعات دیگر در این برنامه است.

 

* خدماتِ جانبی شاملِ تحویل و رساندن به فرودگاه، آماده سازی محلِ اقامت برای کل سفر، کارگاه و مواد، سفرها و فعالیت های تمام روزه به علاوه ی انجامِ کارهای مربوط به ویزا در صورت نیاز.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد