برنامه ی انتقال درون شرکتی کانادا

_

برنامه ی انتقال درون شرکتی کانادا

_

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

برنامه انتقال درون شرکتی کشور کانادا (Intra Company Transfer) که گاهی اوقات نیز با اسم مخفف ICT شناخته می‌شود، نوعی اجازه ی کار در کانادا است که بیشتر از همه، برای کارمندان و نیروهای کار کلیدی یک شرکت و همینطور دارندگان شرکت‌های بزرگ چند ملیتی مناسب است که قصد جابجایی دارند تا در شرکت کانادایی وابسته مشغول به کار شوند. این کسب و کارها چه در غالب استارت‌ آپ‌های کوچک و نوپا باشند و چه یک شرکت ثبت شده‌ی بزرگ، تفاوتی در ویزای ICT برایشان وجود ندارد.

 

برنامه ی انتقال درون شرکتی برای گروه های زیر مناسب است:

 • داشتنِ تجربه ی خوداشتغالی. حداقل ۲ سال از ۵ سال گذشته (تجربه ی کار غیر متوالی و منقطع نیز قابل پذیرش است(.
 • شرکت هایی که به دنبال راه اندازی شعبه ای از کار خود و یا سرمایه گذاری مشترک در کانادا هستند.
 • صاحبان مشاغلی که به دنبال گسترش مشاغل موجود خود و ایجاد یک سرمایه گذاری مشترک یا شعبه ای از کسب و کار خود در کانادا هستند.
 • مدیران ارشد کسب و کارهای موجود که به دنبال گسترش و راه اندازی کسب و کار خود در کانادا هستند. البته در همان زمینه ی تخصصی که در حال حاضر مشغول به کار هستند.

 

حداقل معیارهای مورد نیاز جهتِ واجد شرایط شدن:

 • سابقه ی کار. متقاضی بایستی در ۳ سال گذشته حداقل ۱ سال را برای شرکت خارجی (مادر) کار کرده باشد.
 • متقاضی بایستی مقامی اجرایی، یا مدیریت ارشد را در شرکت خارجی (مادر) داشته باشد.
 • مقام متقاضی در شرکت کانادایی بایستی مقامی مشابه شرکت خارجی (مادر) باشد.
 • صاحبان شرکت ها واجد شرایط درخواست برای راه اندازی شعبه جدید در کانادا خواهند بود.

 

مزایا

 • حداکثر مجوز کار ۷ ساله برای مدیران ارشد
 • حداکثر مجوز کار ۵ ساله برای مدیران اجرایی یا مدیران دارای دانش تخصصی.
 • دریافتِ کارت اقامت دائم از طریق ورود سریع (.Express Entry)
 • فرآیندی نسبتا ساده برای راه اندازی کسب و کار و دریافت مجوز کار.

 

معایب

 • مسیر مستقیمی برای دریافت کارت اقامت دائم وجود ندارد (مگر اینکه بیش از ۵ کارمند، به کانادا منتقل شوند، و حداقل میزانِ سرمایه گذاری در استان بریتیش کلمبیا نیز انجام شود.)
 • اخد نمره ی زبان آیلتس ۶ (در هر ۴ مهارت) جهتِ واجد شرایط شدن برای دریافت اقامت دائم از مسیر ورود سریع (.Express Entry PR path)

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد