بازدید کنندگانِ تجاری

_

بازدید کنندگانِ تجاری

_

رویداد گردشگری

یک بازدید کننده تجاری (Business Visitor) می تواند برای شرکت در فعالیت های تجاری که مستقیماً به بازار کار کانادا کمکی نمی کند، از کانادا دیدن کند. روادید بازدید کنندگانِ تجاری (Business Visitor) به شما این امکان را می دهد که شبکه تجاری خود را گسترش دهید و در کنفرانس ها یا رویدادهای تجاری شرکت کنید.

 

به عنوان مثال، اگر قصدِ ملاقات با مشتریانِ تجاری را داشته باشید که با شرکتی که شما در کشورتان دارید به کانادا بیایید، به عنوان یک بازدیدکننده ی تجاری (Business Visitor) در نظر گرفته می شوید.

 

چه کسانی می تواند به عنوان یک بازدید کننده ی تجاری (Business Visitors) شتاخته شوند؟

افرادی می تواند به عنوان یک بازدید کننده ی تجاری شناخته شوند که شرایط خاصی را رعایت کنند. به عنوان یک بازدید کننده ی تجاری که به دنبال درخواست روادید بازدید کننده (Visitor Visa) است، باید بتوانید موارد زیر را نشان دهید:

 

الزامات اصلی بازدیدکنندگانِ تجاری برای دریافتِ روادید بازدید کننده (Visitor Visa) چیست؟

شروطِ اصلی به قرارِ زیر است:

بازدید کنندگانِ تجاری (Business Visitors) مجاز به اقامت کوتاه مدت برای اهداف تجاری مانند بازدید از کارخانه ها، اجلاس های صنعتی یا آموزشی هستند.

 

با وجود اینکه به عنوان یک بازدید کننده تجاری (Business Visitors) اقدام می کنید، از شما خواسته می شود که به محضِ ورود به کانادا، مدارکی دال بر فعالیت های خود را به مقاماتِ مربوطه ارائه دهید.

 

اگر شما یک بازدیدکننده ی تجاری (Business Visitors) از یک کشور معاف از روادید هستید، چنانچه قصدِ مسافرت هوایی دارید، همچنان باید مجوز سفر الکترونیکی (Electronic Travel Authorization) داشته باشید.

 

اگر با روادید بازدیدکننده ی تجاری (Business Visitors) به کانادا سفر کنید، اجازه ی سفر به هر نقطه از کشور را خواهید داشت. اما، اگر برای جستجوی شغل در کانادا آمده اید، دریافتِ مجوز کاری ممکن است انتخاب بهتری باشد.

 

  • قصد دارید به مدت ۶ ماه یا بیشتر در کانادا بمانید.
  • قصد کار کردن در بازار کار کانادا را ندارید.
  • محل اصلی کار و منبع درآمد شما خارج از کانادا است.
  • مدارک لازم برای پشتیبانی از درخواست خود را ارائه کنید.
  • مدارک اولیه سفر (مانند گذرنامه) را دارید.
  • بودجه ی کافی را برای گذرانِ دورانِ اقامت خود در کانادا دارید.
  • سابقه ی سوء پیشینه ندارید و از سلامتی کامل برخوردارید.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد