گروه مشاورین املاک سیمرغ

_

گروه مشاورین املاک سیمرغ

_

مایکل فلاح / کارگزارِ وامِ مسکن

مایکل فلاح

مایکل فلاح با بیش از ۱۷ سال سابقه به عنوان کارگزارِ وام مسکن و دارنده ی عنوان برترین کارگزار وام مسکن در ۹ سال گذشته، در راستای همکاری با سیمرغ، تجربیاتِ ارزشمند خود را در اختیار شما قرار خواهد داد. پس از مهاجرت به کانادا اولین معضلی که مهاجرین با آن مواجه می شوند خرید مسکنی مناسب است. مایکل فلاح به راحتی می تواند وام مورد نیاز مسکن شما را فراهم آورد تا به خیالی آسوده زندگی جدید خود را در کانادا آغاز کنید.

دسترسی به بیش از ۵۰ بانک معتبر، وام دهندگانِ جایگزین، شرکت های خصوصی وام دهنده، محاسبه ی بهترین نرخِ وام که با میزانِ سرمایه گذاری شما مطابقت داشته باشند، تنها گوشه ای از خدماتی است که مایکل فلاح می تواند برای شما فراهم سازد.

وی که دارایِ مدرکِ دکترایِ علوم آزمایشگاهی (Medical Laboratory Sciences) است، بر این باور است که تحصیل در این رشته سبب شده وی ذهنیتی علمی در واکاوی مسائل و مشکلات پیدا کند.

مایکل در سیمرغ به تمامی پرسش های شما راجع به وام مسکن پاسخ خواهد داد و بهترین راه حل را در کسب مناسب ترین وام موجود، در اختیار شما قرار خواهد داد.

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد